Olsby Gård på Stange er et leirsted for barn og ungdom.

Gården har en stor bygningsmasse og hadde behov for brannprosjektering og planlegging av endringer i forbindelse med dette.

Oppdraget som omhandlet 9 bygninger ble utført i samarbeid med Siv.Ing. Jan Øystein Eriksen.

Vi har hatt samarbeid ved flere prosjekter og påtar oss gjerne oppdrag der brannprosjektering står sentralt.

I tillegg til branntekniske tegninger og forslåtte endringer / oppgraderinger ble det også levert en fullstendig brannteknisk rapport.

  • Prosjekttype: Brannprosjektering, risikoklasse 5 og 6
  • Sted: Tangen, Hedmark
  • Byggherre: Stiftelsen Olsby
  • År: 2017-2018