Utføring av arkitektoppgaver i små og mellomstore prosjekter.

Prosjektadministrasjon:
Planlegging
Byggesøknad
Prosjekteringsledelse
Prosjektledelse
Byggeledelse

Prosjektering:
Hytter og fritidsboliger.
Alle former for bolig, enebolig, rekkehus, leilighetsbygg.
Næringsbygg.
Publikumsbygg.
Regulering og bebyggelsesplaner.
Tegningsgrunnlag, oppmåling og opptegning av eksisterende bygg.

Vi prosjekterer nybygg, men bistår også ved ombygging og rehabilitering.