Plur oppstod i 2005 som et samarbeid mellom Ole Andreas Bjelland, Jon Martin Kolnes og Jakob Slettevold.
Vi var da nyutdannede arkitekter fra Bergen Arkitektskole (BAS). I dag arbeider vi hver for oss på ulike steder i landet. Henholdsvis er Ole i Bergen , Jon-Martin i Oslo og Jakob på Berger i Svelvik kommune.

Jakob Slettevold arkitekt MNAL

Bred erfaring fra idé og skissefase til ferdig bygg for en rekke typer prosjekter
 og bygg, herunder også erfaring med komplekse søknadsprosser i verneverdige bygningsmiljøer med vanskelige forutsetninger og tett oppfølging mot myndigheter. Erfaring fra detaljprosjektering og arbeidsgrunnlag, samt valg av konkrete byggeprinsipper og byggtekniske løsninger.

Kompetanseområder:

  • Ombygging, tilbygg, påbygg og innredning av loft
  •  Garasjer
  •  Hytter
  •  Eneboliger
  •  Barnehager
  •  Industri- og kontorbygg
  •  Regulering og bebyggelsesplaner
  •  Entreprisevalg og tilbudsinnhenting