Ladegårdsgaten 4 A ligger i Bergen sentrum i et strøk som er kategorisert som hensynssone for bevaring.

Plur. arkitektur fikk jobben med å utvikle eiendommen for boligformål.

Vi var ansvarlig søker og hadde ansvar for prosjektering.

 

  • Prosjekttype: Boligutvikling - Bruksendring fra næring til boligformål.
  • Sted: Ladegårdsgaten 4 A, Bergen
  • Oppdragsgiver: Khahn Tran
  • År: 2014