Nytt verkstedsbygg i Vidaråsen Landsby, Andebu Vestfold.

Vidaråsen er et sted der det bor og arbeider mennesker med ulike behov. Det nye urte og toveverkstedet er et verksted der det blir tilrettelagt for arbeid med produksjon av urter. Hele produksjonen skjer på stedet, fra planting av frø til høsting av planter, tørking og til slutt sammensetnig og blanding av produkter. I vinterhalvåret når plantene går i dvale skal det arbeides med ull og toving. Bygget står i sammenheng med en stor sansehage som er under oppbygging. Her skal det være en opplevelse å være, med planter, trær og busker satt sammen til ulike miljøer. Hagen skal være et sted for produksjon, men det legges vekt på at den også skal være et vakkert sted der sansene skal stimuleres.

  • Prosjekttype:
  • Sted: Vidaråsen Landsby, Andebu, Vestfold
  • Byggherre: Vidaråsen Landsby
  • År: 2016